SUSTAINERGY

תחרות וכנס נוער

החברה לאנרגיה מתחדשת החלה ביוזמה של תחרות נוער בינלאומית לאנרגיה בת קיימא בשאיפה לעודד ולחזק את הדור הצעיר, שמעצם היותו דור יזמי הוא מהווה את העתיד בכל הקשור לאנרגיה מתחדשת והינו משאב עתידי בתחומי המחקר והיישום של אנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית. יוזמה זו משתלבת עם העשייה החינוכית הרחבה באזור להובלת השינוי בתחום.

המטרות של הפקת תחרות נוער בינלאומית לאנרגיות מתחדשות הן לעודד נערים ונערות, מהארץ ומהעולם, מצטיינים בתחומי המדעים, להכיר בהזדמנות של פיתוח עתידי, תוך שמירה על משאבי כדור הארץ ולשאוף למציאת פתרונות לבעיות סביבתיות שהיום עדיין לא נמצאו להן פתרונות. קידום והרחבת תחום החינוך המדעי, לצורך פיתוח עתודה מדעית ומקצועית בתחום האנרגיות המתחדשות בארץ ובעולם. חשיפת אזור הערבה ואילת בפני נערים ונערות מארצות שונות, כמו כן את המוסדות העוסקים בתחום כפוטנציאל עתידי להגעתם לאזור (שיתוף פעולה עם נוער שוחר מדע הבינלאומי Network for Youth Excellence ).

הנושא המרכזי ל SUSTAINERGY-4 מערכות/תשתיות מנותקות רשת

הרשמה לתחרות 2016

לצפייה בקול הקורא

אוכלוסיית היעד

תלמידי י' - י"א בשנה“ל הנוכחית (בנובמבר 2016 יהיו בכיתות י“א-י“ב) מתחומי חברה, כלכלה, מדעים וטכנולוגיה. בעלי עניין בתחום אנרגיות מתחדשות וחשיבה יצירתית. נדרשת יכולת כתיבה, שיחה וניסוח באנגלית.

דמי השתתפות

ההשתתפות בארוע (הסעות, לינה, כלכלה, הדרכה) ממומנת במלואה על ידי מארגני SUSTAINERGY, למעט דמי ההשתתפות ע"ס 350 ש"ח למשתתף שהתקבל לתחרות.

החזר מלא יינתן למי שיבטל את השתתפותו בכתב לפני ה 2.9.2016

מלגות השתתפות חלקיות או מלאות ינתנו במקרים מיוחדים.

שלבי התחרות

 1. הגשת מועמדות עד תאריך 15.5.2016

  על בית הספר לבחור מועמד ולהגיש את שמו (ניתן להגיש יותר ממועמד אחד) לחברה לאנרגיה מתחדשת אילת-אילות, באמצעות טופס הגשת מועמדות. מועמד יכול גם לפנות באופן עצמאי.

 2. כתיבה והגשה של נייר עמדה עד 10.6.2016

  על כל מועמד לכתוב ולהגיש נייר עמדה. לצפייה בקריטריונים לכתיבת נייר העמדה ואופן הגשתו. בנוסף, הקריטריונים ישלחו למועמדים ישירות בדוא“ל.

 3. ראיונות טלפוניים באנגלית יתקיימו במהלך החודשים יוני-יולי

  תלמידים שיגישו נייר עמדה ויעלו שלב יעברו ראיון טלפוני, במהלכו ייבחנו שליטתם בשפה האנגלית והידע שלהם בנושא של אנרגיות מתחדשות.

 4. תחרות SUSTAINERGY-4 תתקיים ב 23-28.11.2016- בקיבוץ קטורה

  העולים לשלב הגמר יוזמנו להשתתף ב- SUSTAINERGY-4, סדנה ותחרות נוער בינלאומיות בנושא אנרגיות מתחדשות שיתקיימו במועצה האזורית חבל אילות, שבערבה הדרומית. בסדנה ובתחרות ישתתפו עשרות צעירים מצטיינים מארצות שונות ולכן האירוע יתנהל כולו בשפה האנגלית.

 5. יומו האחרון של SUSTAINERGY-4 יהיה יומו הראשון של הכנס הבינלאומי השביעי לאנרגיות מתחדשות אילת-אילות

  במליאת הפתיחה של כנס אילת-אילות יחולקו פרסים לצוותים הזוכים ב- SUSTAINERGY-4 במעמד מכובד, חגיגי ומרגש. מימון הפרסים לצוותים הזוכים בתחרות ניתן על ידי קרן יק“א בישראל.

לימוד העשרה

 • >

  אתגר האנרגיה המתחדשת

 • >

  שירותי ממברנה

 • >

  ביוראקטור- שירותים במערכת סגורה

 • >

  בנייה אלטרנטיבית וחיסכון בצריכת חשמל באקו-קמפוס לוטן

 • >

  כפר מנותק רשת של אילת אילות

 • >

  מהנדסים ללא גבולות

 • >

  4 מכונות כביסה מנותקות רשת

 • >

  בקבוק מים מתמלא מהלחות באוויר

תחרויות קודמות

מנחים מלווים

תומכים