הינך נמצא כאן

פורום מים

פורום המים הינו יוזמה משותפת של ישראלים, פלשתינאים וירדנים עם תמיכה בינלאומית של אוניברסיטת אוקספורד.

מטרות ויעדים:
ליצור ולעודד הבנה גלובלית ואזורית, לחשיבותו ולרוונטיות של נושא נהר הירדן וים המלח.
להעצים קבוצה מקומית, אזורית ומומחים בינלאומיים, אשר יתרמו, גם כל אחד בפני עצמו וגם כקבוצה לפיתוח וקידום מדיניות לאומית ואזורית בת-קיימא.
לארגן פרוייקטים מקומיים ואזוריים לקראת מעורבות יעילה בנושאים הבוערים העומדים על סדר היום בתחום נהר הירדן וים המלח.

פעילות:
פרוייקטים משותפים, חוצי-גבולות, שיתרמו לפיתוח בר-קיימא של האזור בתחומים כגון: סביבה, מים, חקלאות, תירות, מדעים, חינוך ויחסי קהילה.
מחקרים מדעיים חוצי-גבולות.
הכנה של מדיניות וניירות עמדה, יחד עם פרסומים אחרים עבור מקבלי החלטות, בעלי מקצוע מהתחום ולציבור הרחב.
סדנאות וכנסים מקומיים ובינלאומיים.
סמינרים לימודיים למנהיגים ואנשי מקצוע מתחום משאבי הטבע מהאזור.
מעורבות ציבורית וחתירה להגברת המודעות.

המסר של אוקספורד (כפי שנוסח בתום הישיבה הראשונה של חברי הפורום באונ' אוקספורד, דצמבר 2010):
פורום המים מייצג את- נהר הירדן, עמק הערבה, ים המלח וים כנרת.
פורום המים הינו גוף אזורי, שאינו ממשלתי שהוקם בעזרת שותפים בינלאומיים על מנת לעזור לשקם ולשמר את משאבי הטבע של האזור, לעודד צמיחה כלכלית בת-קיימא, ולהגן על המורשת הסביבתית הייחודית באמצעות קידום יוזמות לפיתוח בר-קיימא חוצה גבולות.
הפורום מזהה שהאזור נתון למתחים פוליטים וחברתיים משמעותיים. לכל אחת מהגדות יש דאגות שונות, אך ישנן כאלה המשותפות לכולן.
פתירת המשבר הנוכחי, יצירת עתיד סביר מבחינה סביבתית עבור תושבי האזור, וניהול משאבי הטבע הקיימים באופן יעיל, ידרשו שיתוף פעולה בין ממשלות ויצירת מגוון פעילויות משותפות.

המסר של אוקספורד יהווה פלטפורמה לקידום פעילויות הפורום, כמו גם לקידום הפורום באזור כולו.

חברי ועדת ההיגוי מישראל ומאוקספורד סיירו בכפר אל-עאוג'ה שבירדן ובגדה המערבית במהלך אפריל 2011. הסיור הונחה ע"י המהנדס מונת'ר הינד מקבוצת 'הנדסת שפכים' הפלסטינאית. הסיור התמקד באופן המבוזר בו הכפר מטפל בשפכים ואף עושה בהם שימוש חוזר באזורים הספר של הכפר. הועדה, שוקלת כעת לאמץ את הרעיון כפרוייקט שיהיה חלק מפעילות הפורום ועל כן מחפשת כפרים מתאימים בירדן, בהם יהיה ניתן לשחזר את הפרוייקט של אל-אעוג'ה.

במהלך יוני 2011, נסע ד"ר קלייב ליפקין לאונ' אוקספורד, ונפגש שם עם ד"ר דברה סנדלר על מנת לדון בפעילות העתידית של הפורום. אחד הנושאים אשר עלה במפגש זה, הינו סדרה של סדנאות חלוציות לסקטור הפרטי המפתח את האזור. סדנאות אלה, יצאו לפועל במהלך 2012 וינחו ע"י מיכאל  אולמן מאונ' אוקספורד ומה-INSEAD. ד"ר ליפקין וד"ר סנדלר נפגשו גם עם מר גאנם נוסייבה מחברת 'קורנר סטון' ייעוצים. נוסייבה הינו איש עסקים פלסטינאי בולט, בעל עסקים בלונדון ובגדה המערבית. נוסייבה הביע עניין במעורבות אישית בפעילות הפורום.

במהלך החודשים האחרונים ד"ר ליפקין, ומר שחף ערכו מספר פגישות עם פרופ' אפי יער, ראש התוכנית לגישור ויישוב קונפליקטים באוניברסיטת תל אביב. המטרה של פגישות אלה הינה לייצר תמיכה נוספת לפעילות הפורום. באחת מהפגישות נכח גם ד"ר בריאן פולקינגהורן, מנהל תוכנית גישור באוניברסיטת סיילסבורי האמריקאית. ד"ר פולקינגהורן נכח גם באחת מהפגישות שנערכו באוקספורד במהלך 2010 והוא תומך נלהב בפעילויות הפורום ואף פועל לקידום היוזמות השונות של הפורום בתוך ארה"ב.

בינואר 2012 נערכה פגישה נוספת בין חברי הפורום בעמאן, ירדן.

באנר תחתון