הינך נמצא כאן

מרכז מדע

מרכז המדע ים-המלח והערבה הנו חלק מ-11 מרכזי מדע שמפעיל משרד המדע יחד עם רשויות מקומיות בפריפריה והוא משותף לארבע רשויות מקומיות לאורך הערבה. יישובי האזור, המועצות האזוריות וגופי המחקר באזור השכילו לרתום את היתרונות היחסיים לפיתוח ושגשוג של מוקדים כלכליים רבים בעיקר בתחומי חקלאות, תיירות, ותעשייה תוך שימת דגש מיוחדת על שמירה וניצול מיטבי של משאבי הטבע הייחודיים באזור.

המרכז מבצע מחקרים יישומיים ומהווה מוקד לשיתוף פעולה מדעי בין מדינות שכנות. כמו כן, מרכז מדע ים המלח והערבה פועל רבות במישורים החינוכיים ומפעיל תוכניות חינוך רבות כגון מסלולרי, אס"ם (אדם וסביבה במרחב) ותוכנית אמץ שיטה.
 
תחומי המחקר ופעילות:
מחקרי אקלים, תשתיות, גיאולוגיה ומים - מי תהום, מי שטפונות, מים מליחים
לימוד ההשלכות של החלופות המוצעות לבלימת ירידת מפלס ים המלח ושיקום הירדן, כמו גם "מובל השלום" על האיזור בהיבטים של התיישבות, חקלאות, מים וסביבה.
אנרגיה מתחדשת – תחומי אצות, ביוצ'ור, תאים סולארים, דלק מימני ועוד..
ניהול בר קיימא של תשתיות חוצי גבולות באזור ים מלח, הערבה ומשני צידי הירדן,
בוטניקה, זואולוגיה – חקר מגוון המינים בעולם הצומח והחי, לאורך הבקע ובימת המלח.
איכות סביבה, משאבי טבע ואקולוגיה– איכות אוויר, מיחזור פסולת, ביוטכנולוגיה, חקלאות וחקלאות בת- קיימא בסביבת מדבר ותנאי קיצון- צמחים, אצות, מיקרואורגנזמים
תיירות אקולוגית, מורשת וארכיאולוגיה
רפואת אקלים, סביבה ומינרלים, קלימטותרפיה
חינוך סביבתי ואוריינות מדעית
אל האתר של מרכז מדע ים המלח והערבה


חוקרי מרכז המדע אשר עוסקים בנושאי אנרגיה מתחדשת:

גבי בנט- gabi@rd.ardom.co.il
תחומי מחקר: מיצוי ביו-דלקים מאצות וצמחים יבשתיים, הפקת ביומאסה, הערכת ריאקטורים, שיטות גידול. 
פרסומים נבחרים:  

 Banet G and Post AF. (2007). Phylogenetic affiliation and site directed mutagenesis of a marine cyanobacterial nitrate permease. Submitted.
 Banet G., Bibi O., Matuk I., Laster M., Molnar-Kimber K., Tykocinski M., De-Groot N., Hochberg A. and Ohana, P. (2000). Characterization of human and mice H19 regulatory sequences. Mol. Biol. Rep. 27:157-165

 

אילן סתוי- 
תחומי מחקר:  ביואצ'ר כתוסף קרקע, שימור מערכות אגרו-אקלוגיות, פירוליזה בביומאסה, סחף קרקע ומחזור הפחמן.
פרסומים נבחרים:
Stavi, I., Lal, R., 2010. Challenges and opportunities of soil organic carbon sequestration in croplands. In: Lichtfouse, E., (ed.) Sustainable Agriculture Reviews. Vol. 5. Biodiversity, Biofuels, Agroforestry and Conservation Agriculture. Springer, pp. 149-174. DOI: 10.1007/978-90-481-9513-8_5
Stavi, I., Lavee, H., Ungar, E.D., Sarah, P., 2012. Grazing-induced modification of a semi-arid rangeland from a two-phase to a three-phase mosaic geo-ecosystem. Arid Land Research and Management 26, 79-83. DOI: 10.1080/15324982.2011.631691 

 

ד"ר טארק אבו חאמד- tareq.abuhamed@arava.org

תחומי מחקר: גיזוז ביואמסה, הפקת ביו-גז,  הפקת מימן סולארי 
פרסומים נבחרים:  

Tareq Abu Hamed, Luke Venstrom, Aiman Alshare, Marc Brülhart, and Jane H. Davidson. 2009. Study of a Quench Device for the Synthesis and Hydrolysis of Zn Nanoparticles: Modeling and Experiments.J. Sol. Energy Eng. 131 (3) pp.
Abu Hamed T., Davidson J.H., Stolzenburg M., 2008. Hydrolysis of Evaporated Zn In A Hot Wall Flow Reactor, Journal of solar energy Engineering, 130(4) pp.

 

 

באנר תחתון