הינך נמצא כאן

מרכז חקלאות ימית

המרכז הלאומי לחקלאות ימית, אשר ממוקם באילת, עוסק בפיתוח טכנולוגיות לגידול דגי ים ויצורים ימיים אחרים. מחקרי המרכז יוצרים תשתית לפיתוח חקלאות ימית בישראל כענף חקלאי חדשני המנצל מי-ים ומים מליחים ולהקמתן של תעשיות ביוטכנולוגיות נלוות.
 
המאמץ המרכזי במרכז לחקלאות ימית, מתמקד כיום בפיתוח טכנולוגיות ירוקות לגידול של דגים בבריכות מי-ים. טכנולוגיה חדשנית זו כוללת טיהור ביולוגי של שפכי הבריכות שבחלקם מסוחררים למערכת הגידול ובחלקם מוזרמים אל הים בלא לגרום להשפעות סביבתיות מזיקות. הצוות המקצועי במרכז כולל כ- 50 חוקרים, עוזרי מחקר וטכנאים בעלי התמחות בתחומים השונים של ביולוגיה ימית ודיסציפלינות מדעיות נלוות. בנוסף פועלים בו סטודנטים מישראל ומחו"ל המבצעים עבודות מחקר לתארים מתקדמים בהנחית חוקרי המרכז. תשתיות המחקר במלח"י כוללות מעבדות אנליטיות (כימיות וביולוגיות), מעבדות לביצוע ניסויים ביולוגיים ומערך נרחב של מתקני ניסוי עם מי-ים זורמים (מיכלים ובריכות). ספרית מלח"י מחזיקה ספרים, פרסומים וכתבי עת מקצועיים בתחומי חקלאות ימית וביולוגיה ימית ופתוחה לציבור.
 
לאתר המרכז לחקר ימים ואגמים בישראל
 
חוקרי המרכז לחקר ימים ואגמים אשר עוסקים באנרגיה מתחדשת: 
 
ד"ר אמיר נאורי 
 
תחומי עניין: ייצור בר קיימא וכלכלי של מזון מהים, במיוחד אצות למאכל, טיהור מים, דלק ביולוגי ומאבק בשינוי האקלים; חקלאות מים מאוזנת אקולוגית וברת קיימא; איכות מים וביופילטרים בחקלאות ימית; אוקיאנוגרפיה ביולוגית, במיוחד תהליכים הקשורים באוכלוסיות מיקרופלנקטון (אצות ומיקרופרוטוזואה) כביואינדיקטורים למצב הסביבתי בים.

פרסומים נבחרים:

פרסום על גידול אצות חד תאיות בחקלאות מים
Neori, A. (2010). 'Green water' microalgae: the leading sector in world aquaculture. J. Appl. Phycol. 23: 143-149.

פרסום על אצות רב-תאיות כמקור מבטיח לאנרגיה
Turan, G. and Neori, A. (2010). Intensive seaweed aquaculture: a potent solution against global warming. In: Role of Seaweeds in Future Globally Changing Environments (Einav, R. and Israel, A., Eds.), a volume in the series: Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology (Seckbach, J., Ed.), Springer, Dordrecht, Volume 15, Part 7, 357-372.

פרסום על הקשר בין ברות קיימא וכלכליות בחקלאות מים
Neori, A. and Nobre, A.M. (2012). Relationship between trophic level and economics in aquaculture. Aquacult. Econ. Manag. 16: 40-64.

באנר תחתון