הינך נמצא כאן

חינוך

במרוצת שלושת העשורים האחרונים אנו עדים לשינויים קיצוניים המתרחשים על פני הגלובוס, כגון תהליכים הפוגעים בשכבת האוזון, תהליכים שהובילו לתופעת הגשם החומצי, וכמובן בהרחבת אפקט החממה והתחממות כדור הארץ. התרחשויות אלה פגעו קשות במגוון הביולוגי והובילו בין היתר, עד לכדי הכחדה של מינים בחי ובצומח.

הגידול הדמוגרפי והתפתחות הטכנולוגיה, לצד סגנון חיים קפיטליסטי גרמו אף הם להשפעה נרחבת על כל מערכות כדור הארץ ברמה הגלובלית. בעקבות זאת התחילה להתגבש ההבנה שהמשך הפיתוח והכלכלה בדרך המקובלת אינו אפשרי לאורך זמן וכי המשאבים הטבעיים העומדים לרשותנו לא יהיו זמינים לדור הבא. כמו כן התחדדה ההבנה שענייני סביבה, כלכלה וחברה כרוכים אלה באלה ואי אפשר לטפל טיפול מעמיק באחד מהם בלי לחשוב על האחרים.

העובדה כי יחסי הגומלין בין בני אדם לסביבה עברו שינוי קיצוני הנה, לדעתם של מומחים רבים, הנושא העיקרי על סדר יומה של המאה העשרים ואחת. בעקבות שינויים אלו  התפרסמו הצהרות ואמנות בינלאומיות רבות  המגדירות את הצורך בקיימות וקוראות לכל מדינות העולם לפתח תוכניות לחינוך והטמעה של תהליך הקיימות. אחת ההחלטות האחרונות התקבלה ב2003 באו"ם וקבעה שהעשור בין 2005-2014 יהיה עשור לחינוך לפיתוח בר-קיימא (UNESCO,2004). 
 
במאי 2003 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לקדם מדיניות של פיתוח בר-קיימא בכל משרדי הממשלה. משרד החינוך הקים צוות אשר בחן את הנושא על היבט יוופי תח תוכנית שתוביל להטמעתה נושא במערכת החינוך וזאת, משום שלמערכת החינוך תפקיד מרכזי בעיצוב עמדות, בשינוי נורמות התנהגות וביזמת פעולות של נטילת אחריות אזרחית בכל הקשור לשמירה על איכות הסביבה. אופי ההתנהגות הסביבתית של האדם מושפע, בין היתר, מרמת הידע שלו בנושאים סביבתיים ,מהמודעות שלו ומעמדותיו כלפי בעיות ונושאים סביבתיים ותפיסתו ביחס לשליטתו האישית בשמירה על איכות הסביבה. המורים, נדרשים לספק לתלמידים ידע ומיומנויות הדרושים כדי להכשיר דור שינהג באחריות כלפי הסביבה-דור שיהיה מודע לבעיות הסביבתיות וינהג לפי הגישה המקיימת, דור שיהיה בעל אוריינות סביבתית.
 
מתוך מכלול הנושאים בתחום הקיימות, בחרנו במנהלת האנרגיה המתחדשת בחבל אילות לתת את הדעת בקידום הידע והאוריינות בתחום האנרגיה הנקייה,  תחום אותו בחר האזור להוביל ברמה הארצית.
 
בישראל נושא האנרגיה נכלל בתוכנית הלימודים החל מכיתה ד' ועד כיתה ט'. נושאי האנרגיה המתחדשת וההתייעלות אנרגטית, חדשים כתחום ההוראה ומשום כך אין להם סילבוסים נפרדים, עם זאת, הם משולבים בתוך תוכניות המדעים הקיימות.
 
בשנת 2008 הוקמה מנהלת האנרגיה המתחדשת אילת – אילות במטרה לקדם את תחום האנרגיה המתחדשת כמנוף לפתוח אזורי בערבה הדרומית ובאילת. בין שלל מטרות הפיתוח הושם דגש בתחום החינוך והמודעות לנושא מגיל גן ועד תיכון, במטרה ליצור שפה מקצועית משותפת בכל הנוגע לתחום אנרגיה בת קיימא שאמורה לחולל שינוי מהותי בנוף ובכלכלה המקומית.
 
מטרות התוכנית:
א. תלמידי מערכת החינוך באילת ובאילות יטמיעו מושגים ותפיסות בתחום פתוח בר קיימא, אנרגיה מתחדשת  וחיסכון באנרגיה, יגבשו עמדות והתנהגויות של מעורבות ויזמות, ייטלו אחריות אישית שתוצאותיה - שינוי אורחות חיים כחלק מהיותם שגרירי התחום בארץ.
 
ב. מערכת החינוך תוביל הדרגתית להטמעת תודעה, ידע ואורחות חיים משמרים בעיקר בתחום אנרגיה מתחדשת שיוטמעו בקהילה האזורית כולה.
 
ג. מערכת החינוך באילת ואילות תהווה מקור מוביל לתוכניות לימודים, התנסויות לימודיות, מחקרים, פרויקטים, ותחרויות הנוגעות לתחום האנרגיה המתחדשת ושימור אנרגיה - כחלק ממיתוג האזור בתחום אנרגיה מתחדשת.
 
ד. כשגרירי תחום האנרגיה המתחדשת יפעלו הן תלמידים והן הקהילה להטמעת תודעה וצריכה של אנרגיה מתחדשת בקרב התיירים והנופשים המבקרים באזור, כך לאורך זמן יהיה לתוכנית  אפקט ארצי, בבחינת: אילת-אילות מובילים את השינוי!

התחומים המרכזיים בתחום החינוך בהם פועלת המנהלת:

כתיבה והטמעה של תוכניות חינוכיות איכותיות

כתיבה והוצאה של ערכות לימוד

תחרות וכנס נוער בינלאומיים

הפעלת מרכז הכשרות מקצועיות

קיום ימי עיון

השתלמויות למורים

הפעלת מאגר פעילויות להורים ומורים שרוצים להעשיר את ילדיהם בתחום האנרגיה המתחדשת

ריכוז מאגר ידע מותאם לילדים (בכל רמות גילאי בית הספר) בנושא אנרגיה מתחדשת

 

 

באנר תחתון