הינך נמצא כאן

חדשנות

המנהלת לאנרגיה מתחדשת של אילת-אילות מסורה לעידוד חדשנות טכנולוגית בכל התחומים של אנרגיה מתחדשת. בשנים האחרונות נעשו פיתוחים משמעותיים הנוגעים לאנרגיות מתחדשות ע"י חברות רבות הפועלות בשיתוף פעולה עם המנהלת וחלקן אף מריצות פיילוטים לפרויקטים חדשים במרכז האימות שהוקם בשיתוף עם המנהלת.

לאחרונה מאמצינו כללו עבודה סביב השקתו של פרויקט רשת חכמה, המאפשרת שילוב איכותי יותר אנרגיות מתחדשות ברשת החשמל הקונבנציונלית. 
כחלק מעבודתנו אנו מציגים כאן לפניכם רשימה חלקית של חברות אשר עובדות בשיתוף פעולה עם המנהלת לאנרגיה מתחדשת או אשר הציגו את פועלן במהלך התערוכה הבינלאומית השנתית לאנרגיות מתחדשות אשר אנו מקיימים אחת לשנה באילת.
 
אנרגיה סולארית
אגירת אנרגיה
אנרגית רוח
רשת חכמה
ביומאסה וביו-דלקים
התייעלות אנרגטית

באנר תחתון