חפש במאגר המידע שלנו

אייטמים אחרונים
ייצור חשמל מביוגז, ביומאסה ופסולת – רקע ומגמות לעתיד

מצגת של הרשות לשירותים ציבורייים העוסקת במסגרת הרגולטורית של ייצור חשמל מביוגז וביומאסה - והיא החלטת הממשלה להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים. רקע קצר כיצד מתרחש תהליך הייצור ומהי מדיניות המשרד להגנת הסביבה בתחום זה. המצגת עוסקת בתעריפים בעולם לחשמל מביומאסה ופסולת ובעיקרי שימושו.

סקירה בינלאומית – ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

האנרגיה המתחדשת מגבשת את יכולתה של הקדמה האנושית להתנתק מן הצורך לשרוף דלקים בתהליכי ייצור חשמל ומעבר לשימוש במקורות אנרגיה בלתי מתכלים, אין סופיים ובלתי מזהמים. עולם האנרגיה עומד לעבור בעשור הקרוב מהפכה, שכבר החלה, עם התחברות תחום החשמל לעולמות הטכנולוגיה, המחשוב והתקשורת ולישראל יתרונות יחסיים, הן של הון אנושי והן של קרינת שמש ותנאי אקלים מיטביים.

סיכום הסכם ועידת פריז 2015

בתאריך 12.12.15 פרסם ארגון UNFCC של האו"ם את טיוטת הסכם פריז, כפי שהיא צפויה להחתם. כאמור, ההסכם טרם נחתם בפועל ונכון להיום הושגה הסכמה שבע"פ לתוכן ההסכם. יחד עם זאת, מצוין במסמך כי הוא ייחתם ככל הנראה, במעמד חגיגי במהלך אפריל 2016. מדינות שלא יחתמו במועד זה, יוכלו לעשות זאת עד אפריל 2017. 

ייצור חשמל עצמי בתעשייה, מונה נטו וקוגנרציה

מצגת מאת עודד אגמון, ראש אגף ההסדרה ברשות החשמל אודות שינויים צפויים במשק החשמל והגז עד שנת 2020, ייצור חשמל מבוזר בצמוד למקום הצריכה, מתודולוגיה לקביעת ההסדרה ליצרנים פרטיים וסוגיות בייצור חשמל ברשת החלוקה.

ביודיזל מצמחי ג'אטרופה

צמח הג'אטרופה, (נכתב גם ז'אטרופה, ובלועזית- Jatropha) ממשפחת החלבלוביים, בעלי פריחה. הג'אטרופה נמצא יעיל בהפחתה של פליטות פחמן באטמוספירה בשיעור של כ-25 טון עבור דונם לשנה (לאורך תקופה של כ-20 שנים) והוא משמש גם לייצור של ביו-דלקים במדינות החמות בהן הוא משגשג.

סקירת מצב – אנרגיות מתחדשות בישראל 2015

להלן מובא פרק 8 בנושא "אנרגיות מתחדשות – סטטוס מצב המשק", מתוך דו"ח מצב משק החשמל של רשות החשמל, אשר פורסם בנובמבר 2015.

Harnessing the biodiversity of Mediterranean plants for mitigating the effects of climate change and desertification

This paper is a part of an Italian-Israeli Cooperation on Environmental R&D, done in 2008-2011.

Mapping Multi-Disciplinary Oil Alternative Markets and Technologies Around the World

This summary was written in collaboration with the Israeli Institute for Economic Planning.

As oil ends its nine month high on supply worries (MarketWatch), the session examined lessons and opportunities in the Oil Alternatives Industry. How can Israeli players, with greatly varying technologies and resources penetrate these vast, growing and emerging global value chains?